Regena

Regena Hücre Tedavisi (Ameliyatsız Saç Tedavisi)

Doku Mühendisliğinde 2016 yılından beri büyük ilerleme sağlayan çalışmalar multipotent mezenkimal kök hücrelerinin, kemik iliğinin yanı sıra insan yağ dokusunda da bulunduğunu göstermiştir.

Yağ dokusu kolay ulaşabilir olması , insan vücudunda geniş bir alanda bulunması, kemik iliği mezenkimal kök hücresinden daha kolay bir teknikle elde edilebiliyor olması nedeniyle kök hücre  çalışmalarında major kaynak haline gelmiştir.

Nasıl Yapıyoruz?

Yağ dokusundaki bu multipotent tamirci hücreler grubu vasküler stromal fraksiyon (VSF) olarak adlandırılır. VSF mezenkimal kök hücrelerin dışında , damar oluşturulacak öncül hücreleri , olgun damar hücrelerini, damar düz kas hücrelerini , fibroblast ve makrofajları da içerir. Bu multipotent hücreler birbirinden farklı görev ve etkileri olan büyüme faktörlerinin (growth factors) seviylerinin yükselmesini teşvik ederek yeni kan damarlarının oluşmasını ve devamlılığını sağlar.

Bu kök hücreler dokuya uygulandıklarında o bölgede büyüme faktörleri, sitokinler, extrasellüler matrix proteinleri, hormonlar ve lipit mediatörleri salgılayarak etkilerini oluşturur. Özellikle VEGF, hepatocyte growth factor yeni damar oluşumunu , yara iyileşmesini arttırarak özellikle saç kökleri üzerinde büyümeyi uyarıcı etki yapar. Bu nedenle  REGENA saç kökünde anagen fazın hızlanmasında, apopitozisi önleyerek mevcut hücrelerin ömürlerinin uzamasında da etkindir.

Vücuda uygulanan büyüme faktörlerinin zengin otolog ve rekombinant süspansiyonların hasarlı dokuyu hızlı iyileştirdiği ve saç kökü hücreleri üzerinde de çoğalma ve büyümeyi arttırıcı etki yaptığı gösterilmiştir.

Bütünsel Yaklaşımımız

Regena, saç dökülmesi ve saçlarında seyreklik yaşayan hastalara uygulanan bir tedavi yöntemidir. Uygulama sonrası; saç dökülmesinin durduğu, dökülen saçların tekrar çıktığı ve çıkan yeni saçların eskisinden daha sağlıklı, canlı ve parlak olduğu gözlemlenmiş olan bir tedavidir.

Bu tedavide, hastanın kendi vücudundan alınan yağ hücreleri, kişiye ait mezenkimal hücre ile zenginleştirilerek, saçlı deriye uygulanır.

 

REGENA uygulamasını aşağıdaki uygun hasta profillerinde kullanmaktayız.

  • Operasyondan bir Hafta önce Saç Ekimi Hastalarında;
  • Operasyondan ortalama 1 Yıl Sonra Saç Ekimi Hastalarında;
  • Erken Evre Saç Dökülmesi Problemi yaşayan kişilerde;
  • Dolaşımın diğer saçlı bölgelere göre daha az olduğu verteks bölgesinde etkinlik değeri yüksektir.

REGENA uygulamasının dökülme probleminin erken döneminde olan hastalarda yılda bir yapılmasını önermekteyiz.