Günümüzde saç dökülmesi, pek çok bireyin karşılaştığı bir estetik sorundur. Saç dökülmesi, yaşlanma, genetik faktörler, hormonal değişiklikler veya çevresel etkiler gibi çeşitli nedenlerle meydana gelebilir. Saç dökülmesi, özgüveni etkileyebilir ve kişinin genel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, saç restorasyonu yöntemleri giderek daha fazla popülerlik kazanmaktadır. Bunlardan biri olan robotik saç ekimi, son yıllarda tıp ve estetik cerrahi alanında büyük ilgi gören bir yenilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Robotik Saç Ekimi Nedir?  

Robotik saç ekimi, son teknoloji robotik sistemlerin kullanıldığı bir saç restorasyon yöntemidir. Bu yöntem, geleneksel saç ekimi tekniklerine kıyasla daha hassas, hızlı ve doğru sonuçlar elde etmeyi amaçlar. Robotik saç ekimi işlemi, öncelikle saç dökülmesinin yoğun olduğu bölgelerde bulunan sağlıklı saç foliküllerinin toplanması ve daha sonra saçsız bölgelere nakledilmesi prensibine dayanır. Bu işlem, özel olarak tasarlanmış robotik cihazlar tarafından gerçekleştirilir. 

Robotik Saç Ekimi İşlemi Nasıl Uygulanır? 

Robotik saç ekimi, saç dökülmesi sorununa karşı geliştirilen son teknoloji bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, FUE (Follicular Unit Extraction) saç ekimi tekniği temel alınarak geliştirilmiştir. Robotik saç cerrahisi, donör bölgesindeki sağlıklı saç köklerinin robotlar aracılığıyla çıkarılması ve daha sonra bu köklerin manuel olarak açılan kanallara yerleştirilmesi prensibine dayanır. 

Bu süreci yönlendiren ve denetleyen 3B Robotik Saç Ekimi sistemi, özelleşmiş bir delme mekanizması, bilgisayar kontrollü mekanik kollar ve görüntüleme özellikleri içerir. İşlem aşamaları şu şekildedir: 

  1. Fotoğraflandırma ve Analiz: İlk aşamada, saç dökülme sorunu yaşanan bölge 3 boyutlu görüntüleme teknolojisi ile taranır. Bu görüntüler bilgisayar ortamına aktarılır ve analiz edilir. Bu sayede dökülen saç bölgeleri ve donör bölge detaylı bir şekilde incelenir.
  2. Donör Alan Belirleme: 3B görüntüler sayesinde donör bölgenin uygunluğu değerlendirilir. Donör alanın yoğunluğu, saç kökleri ve saç çıkış açıları analiz edilerek saç kökü toplama işlemi için en uygun bölgeler belirlenir. Robotik sistem, kök toplama işlemi için gerekli sayıyı da hesaplar.
  3. Robot Konumlandırma: Donör alan ve ekim bölgesine yönelik veriler kullanılarak robotik sistem konumlandırılır. Saç köklerini toplamak üzere belirlenen bölgelere yönlendirilir. Robot, saç köklerini toplarken köklerin açılarına ve çıkış yönlerine dikkat eder.
  4. Saç Köklerinin Toplanması: Robotik sistem, optik okuyucuları yardımıyla en sağlıklı saç köklerini seçer ve toplar. Bu aşamada cilt altındaki saç köklerinin açıları ve çıkış yönleri dikkate alınarak hatasız bir toplama işlemi gerçekleştirilir. Toplanan saç kökleri özel solüsyonlarda muhafaza edilir.
  5. Kanalların Açılması: Ekim yapılacak bölgedeki saçsız alanlar lokal anestezi altında uyuşturulur ve sterilize edilir. Robotik sistem, belirlenen mikrokanal açma yöntemi ile saç ekimi için gereken kanalları açar. Bu kanalların açıları ve çıkış yönleri dikkatlice ayarlanır.
  6. Saç Köklerinin Ekimi: Toplanan sağlıklı saç kökleri, açılan kanallara doktor tarafından tek tek ve özenle ekilir. Saç köklerinin ekimi, doğal çıkış açılarına ve yönlere uygun olarak gerçekleştirilir. Bu aşama, estetik cerrahi uzmanının el becerisi ve teknolojiye hakimiyeti ile senkronize bir şekilde gerçekleştirilir.

Robotik saç ekimi işlemi yaklaşık olarak 6-7 saat sürebilir. İşlem sonrasında kişi hemen günlük yaşamına dönebilir. Robotik saç ekimi, saç restorasyonu alanında teknolojik bir ilerleme olarak dökülen saçları tedavi etmek isteyen kişilere kalıcı ve doğal sonuçlar sunma potansiyeline sahiptir.