FUE Saç Ekimi

Saçlar her ne kadar estetik bir görünümün en önemli unsurlarından biri olsa da zaman içinde yıpranıp dökülmeleri olasılığı vardır. Genetik etkenler, çevresel etkenler, stres, mevsim değişikliği ve hormonal düzensizliklere ek olarak yaş almaya bağlı olarak da saç dökülmesiyle karşı karşıya kalınabilir. Saç dökülmesi kişide hem fiziksel açıdan görünümünü beğenmemeye hem de bunun sonucunda öz güven kaybına yol açabilir.

FUE Saç Ekimi Nedir?

İzsiz bir saç ekim yöntemi olan FUE saç ekimi en çok uygulanan saç ekimi prosedürlerinin başında gelir. Başarı oranı yüksek ve pratik bir yöntem olması nedeniyle sık tercih edilen prosedürde saç derisinde kesi yapılması gerekmediğinden uygulama ve uygulama sonrası iyileşme döneminde hastanın konforu üst düzeyde olur.

FUE Saç Ekimi Nasıl Uygulanır?

Lokal anestezi altında gerçekleştirilen işlemin başarılı olması için mutlaka yeterli eğitime ve deneyime sahip uzmanlar tarafından uygulanması gerekir. Saç ekimi birden fazla adımda gerçekleştirilir. Uygulama temeli aynı olmakla birlikte planlamanın her hasta özelinde yapılması gerekir.

Saç Köklerinin Toplanması

Hastadaki saçsız bölgelere nakledilmek amacıyla kıl köklerinin alınacağı donör bölge belirlenir. Donör bölge uygulama için hazır hale getirilir. Daha sonra hasta özelinde belirlenen sayıda saç kökü tek tek bölgeden toplanır. Saç köklerinin toplanması FUE motoru ve 1 mm’den küçük kesi uçlarından yararlanılarak yapılır.

Donör bölgeden alınan ve greft olarak da adlandırlan foliküller 2-3 kıl içermekle birlikte operasyonun başarısı için kıl kökleri hiçbir şekilde zarar görmemelidir. Donör bölgeden işlem için binlerce kök çıkarılıyor olması nedeniyle küçük kesi uçları kullanılmalıdır. Bu sayede iyileşme sürecinde hastanın konforunun sağlanması da mümkün olmaktadır.

Ekim Yapılacak Kanalların Açılması

Kıl köklerinin tamamı donör bölgeden alındıktan sonra son derece titizlik ve deneyim gerektiren kanal açma adımına geçilir. Genellikle lateral slit yöntemiyle gerçekleştirilen kanal açma işlemi sırasında kesiler atılarak bölgeye ekimi yapılacak saç köklerinin uzunluğu ve büyüklüğüyle uyumlu kanallar açılır. Saç ekimi sırasında nakli yapılan saçların çıkma oranı diğer bir deyişle saç ekiminin başarısı kanalların doğru büyüklükte ve derinlikte açılmasıyla doğrudan bağlantılıdır.

Toplanan Köklerin Açılan Kanallara Ekimi

Toplanan köklerin açılan kanallara ekilmesi FUE saç ekimi yönteminin son aşamasıdır. Uygulama sonrası doğal bir görünüm yakalanması için köklerin ekileceği kanalların açısı çok önemlidir. Bu nedenle kanalların açısı başın her bölgesinde farklı olmalıdır. Aynı şekilde saç çizgisi doğru belirlenmeli, alın bölgesi ile saçların başladığı bölge doğru bir şekilde hesaplanarak saç ekimi süreci bu doğrultuda gerçekleştirilmelidir.

FUE Saç Ekimi Sonucu Saçlar İstenilen Görünüme Ne Zaman Sahip Olur?

Saç ekiminden sonra istenilen görünüme kavuşmak için gereken süre ortalama 4 ay olmakla birlikte kişi özelinde değişebileceği unutulmamalıdır. Saçların uzaması 4.aydan sonra hızlanmaya ve genellikle 8.ayda dolgun bir görünüm kazanmaya başlar. 12 ila 18 ay arası dönemde görülen saç ekimi işleminin tam sonucu bu aşamadan sonra değişmez.

FUE Saç Ekimi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uygulama sonrası erken dönemde bölge el ve suyla temas ettirilmemelidir. Uygulamaya bağlı oluşan ödemin hızlı bir şekilde giderilmesi için baş dik pozisyonda tutularak doktorun reçete ettiği ilaçlar aksatılmadan kullanılmalıdır.

İlk 15 gün uygulama bölgesi darbeden korunmalı ve bölgeye özen gösterimelidir. Saçlar doktorun önerdiği şampuanla yıkanmalı, sert yastık kullanımından ve terlemeye neden olabilecek ağır sporlardan uzak durulmalıdır. Saç ekiminden sonra yaşanan şok dökülme sonrası saçlar kalıcı olarak çıkar.